Sumar Digits


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Extraccio de Digits
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

La majoria de codis d'identificació bancaria són un codi que es fa en base a la suma de tots els dígits de la compta.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas conté un nombre entre 1 i 2147483648

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre amb el número que consisteix en sumar tots els dígits

Exemple d'Entrada

2
12
1367483648

Exemple de Sortida

3
50

Comments

There are no comments at the moment.