Sopa de lletres


Submit solution

Points: 8 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat

Considereu un tauler \(F*C\) on cada casella té una lletra. Donades diverses paraules \(P\) , cal dir si la paraula es pot trobar posant \(P\) horitzontalment (cap a l’esquerra o la dreta) o verticalment (cap amunt o cap avall), de manera que totes les lletres coincideixin amb les del tauler. (No diagonalment)

Entrada

Per cada cas, primer es dirà les dimensions \(F,C\), seguides de \(F\) files amb \(C\) lletres minúscules cadascuna. Després ve un nombre \(T\) seguit de \(T\) paraules no buides formades amb lletres minúscules. Podeu suposar que F iCc estan entre 1 i 100 i que les paraules donades no tenen més de 100 lletres.

Sortida

Per a cada cas, escriviu “true” o “false” depenent de si la paraula es troba en la sopa de lletres o no.

Exemple d'Entrada

3 4
a b c a
b c a e
c a b d
4
bca
cabb
a
bac

Exemple de Sortida

true
false
true
true

Comments


  • -1
    carlos  commented on July 27, 2023, 2:26 a.m.

    En este preciso momento, estoy siendo filmado