Six Pack


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Strings
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

sixpack El professor David Vilellas assisteix atònit a una discussió entre dos alumnes (en Hans i en Ciscu) sobre qui té un Six Pack més ben definit. En Hans defensa que el seu Six Pack és fruit d’un esforç continuat en consumir ampolles de cervesa de 6 en 6, mentre que en Ciscu argumenta que el seu Six Pack ha estat forjat amb moltes hores de gimnàs… Com que no es posen d’acord li demanen a en David que digui qui guanyaria en una prova d’esforç.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar. Cada cas compta amb n línies i acaba amb una línia amb el text BUFFFFF. Les línies intermitges contenen un seguit de lletres, que poden ser qualsevol cadena de caràcters, separada per espai, C (Cervesa) i G (Gimnàs), que indiquen que el Hans s’està prenent un Cervesa o el Ciscu està al Gimnàs. Si el o els caràcters no es "G" o "C", s'ha d'ignorar

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre quin Six Pack dels dos guanya: Cervesa (Hans), Gimnàs (Ciscu) o Empat

Exemple d'Entrada

3
C G G G C G C C C
G G G C G 
BUFFFFF
G G G C
C C C G
BUFFFFF
G G C C C C 
BUFFFFF

Exemple de Sortida

Gimnas
Empat
Cervesa

Comments

There are no comments at the moment.