SimplificaMe


Submit solution

Points: 10
Time limit: 5.0s
Memory limit: 59M

Author:
Problem type
Extraccio de Digits
Category
Codejam
Allowed languages
Java, Python

“Simplifica, profe”. Sí, hi ha profes que els agrada enrollar-se massa. El mateix es podria dir amb menys paraules.

Recorda, també, quan vas estudiar les fraccions (“los quebrados”), i et van donar una sèrie de normes per simplificar les fraccions.

Jo era una mica primari i simplificava taxant directament els mateixos números del numerador i denominador … i a vegades … funcionava!!!

Per exemple

64/16 = 4/1 (treu els 6)

98/49 = 8/4 (treu els 9)

Vaig veure que no era l’únic cas ...

El meu profe de mates al·lucinava!!!

Entrada

El programa llegirà un valor enter que indicarà el número de casos de prova que vindran a continuació.

Cada cas de prova consta de dos valors P i Q, que seran enters compresos entre el 10 i el 99 i que conformaran la fracció P/Q on es garanteix que:

les xifres de P seran diferents

les xifres de Q seran diferents.

P i Q comparteixen una i solament de les dues xifres

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre

SI → si traient la xifra comuna de P i Q el valor de la fracció resultant és igual que el de P/Q

NO → si traient la xifra comuna de P i Q el valor de la fracció resultant no és igual que el de P/Q

Exemple d'Entrada

5
64 16
98 49
45 51
12 23
12 52

Exemple de Sortida

SI
SI
NO
NO
NO

Comments

There are no comments at the moment.