A la llista "negra"


Submit solution

Points: 4
Time limit: 2.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C++, Java, Python

L'Albert és un noi molt aficionat als videojocs. A vegades, no es pot contenir i acaba jugant quan hi ha classe online. Com que és un noi orgullós, no desactiva la "Game Ativity" al Discord, ja que confia en que ningú es dona compte. El Marc, però, sol fixar-se en el que juguen els seus alumnes, però no l'importa si juguen o no, el que sí que fa és jutjar, com aquesta pàgina et jutja a tú. Si et pilla jugant algo que no accepta durant la classe, et posa a la Shitlist. Fes un programa per simular la ocasional vigilància del Marc per saber quin nivell de Shitlist li cauria a l'Albert a un dia qualsevol.

Entrada

La primera línea serà un nombre que diu quants casos de prova hi ha. Cada cas constarà de tres línies. A la primera, passarem la llista del que fa l'Albert a cada hora de de classe (6 hores, de 15 a 21), ja sigui el joc al que juga, o fer Eclipse. Després, direm un nombre N que representarà el nombre de cops que el Marc s'hi fixa en el que fa, seguit de N nombres, que seran les hores en les que mira (de 15 a 20). Si en algun dels moments de vigilància del Marc, enxampa a l'Albert fent algo que no sigui Eclipse, el jutjarà. Si no està jugant a "HollowKnight", "DarkSouls" o "Zelda" li otorgarà un nivell de Shitlist. Si a més està jugant al "LoL", seran 2 nivells.

Sortida

La sortida serà el nivell de Shitlist de l'Albert, en el format: ["Nivell de Shitlist: "+nivellShitlist]

Exemple d'Entrada

3
Eclipse Eclipse Eclipse Hades Eclipse HollowKnight
3
15 18 20
Zelda DarkSouls Eclipse LoL Eclipse Eclipse
5
15 16 17 18 19
LoL LoL LoL Eclipse LoL LoL
1
18

Exemple de Sortida

Nivell de Shitlist: 1
Nivell de Shitlist: 2
Nivell de Shitlist: 0

Comments

There are no comments at the moment.