Bucles 1 - Suma parells i senars


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Simple Math
Category
Introduccio
Allowed languages
Java, Python

Et proposem un petit repte. Donat un número enter positiu N, suma per separat els números parells i els números senars entre 1 i N (inclós).

Entrada

L'entrada consta d'un primer número K que indica els casos de prova a tractar. Per cada cas de prova l'entrada serà un número enter positiu.

Sortida

Es mostrarà un missatge indicant la suma dels nombres parells i la suma dels senars. El missatge tindrà el següent format:

    PARELLS: xxx SENARS: xxx

Exemple d'Entrada

5
5
9
1
2
100

Exemple de Sortida

PARELLS: 6 SENARS: 9
PARELLS: 20 SENARS: 25
PARELLS: 0 SENARS: 1
PARELLS: 2 SENARS: 1
PARELLS: 2550 SENARS: 2500

Comments

There are no comments at the moment.