Scrabble


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Arrays, Strings
Category
Codejam
Allowed languages
Java, Python

aireacondicionat En el joc d’Scrabble es disposa d’un taulell de 15x15 caselles on cada jugador forma paraules encadenades fins que no resten fitxes per col.locar. Les paraules es formen amb lletres (cada lletra en una fitxa). A cada joc hi ha un nombre determinat de lletres, les més habituals estan repetides vàries vegades, però hi ha lletres que es troben una o dos vegades únicament. En aquesta ocasió considerem es juga a les 26 lletres de l’alfabet anglès (de l’A a la Z).

Entrada

L’entrada conté una primera línia amb el número de casos de prova a tractar. A continuació, per cada cas de prova trobareu una línia amb 26 números enters separats per un espai en blanc, què corresponen al nombre total de lletres de cada tipus. El primer nombre indica el nombre d’A’s, el segon, el nombre de B’s, …, fins al últim, que indica el nombre de Z’s.

Desprès entraran una sèrie de paraules, cadascuna en una línia. L’última, serà un ‘.’, que no s’ha de processar.

Sortida

Per cada cas de prova mostrar en nombre total, i les paraules que s’han pogut formar, fent servir les fitxes inicials. El resultat cal mostrar-ho en la sola línia, separant els valors per un espai en blanc. Atenció!! Cal respectar l’ordre en la formació de les paraules. Es formaran el màxim nombre de paraules respectant l’ estricte ordre d’entrada. Si una paraula no es pot formar, es passarà a la següent.

Exemple d'Entrada

2
3 1 0 3 2 5 4 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 2 3 4 1 2 1 0 0 0
Cama
Cadiz
Llapis
Mirall
.
7 3 5 5 7 4 6 2 8 9 1 2 7 3 4 0 2 1 2 1 2 0 1 2 0 4
Rellotge
Capa
Nas
Hola
Avio
Corro
Fulla
.

Exemple de Sortida

0
2 RELLOTGE NAS

Comments

There are no comments at the moment.