RompeGuille


Submit solution

Points: 2
Time limit: 2.0s
Memory limit: 63M

Authors:
Problem types
Geometria, Matemàtiques
Category
Problemes fets per Alumnes

ABBA ABBA
El Guille. El mires i saps que mai ha trencat un plat. Però si parlem de paper … aix si parlem de paper.

Al Guille li agrada agafar fulls quadrats de paper, anar a la meitat de cada costat, agafar unes tisores i … t’ho pots imaginar.

Pot estar tooooota una tarda esmicolant un full ben gros de paper. Conclusió … no li donis unes tisores al Guille.

Entrada

Primer rebem el número de casos de prova, que serà un número enter positiu

Per cada cas de prova rebem un valor enter, corresponent a la longitud del costat que te el full quadrat

Sortida

Per cada cas de prova, indicarem el número de vegades que podrà tallar el Guille el full original, entenent que no podrà fer-ho quan la longitud del costat sigui igual o inferior a 1

Exemple d'Entrada

10
0,999
1
1,00001
2
3
10
100
1000
10000
100000

Exemple de Sortida

0
0
1
2
4
7
14
20
27
34

Comments

There are no comments at the moment.