Te'n recordes de...


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

Sempre tens un amic pesat que et diu "Te'n recordes de...". Jo no perquè soc una aplicació web, però Marc me n'ha parlat. Clar que Marc potser tampoc té amics si li parla a una aplicació web.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas conté tres linies. La primera té un nombre \(K\). La segona conté \(K\) nombres del 0 al 100. La tercera conté un nombre \(P<K\)

Sortida

Per cada cas de prova es vol retornar el nombre que ocupava la posició \(P\) en la llista de nombres. Considereu que la primera posició és 0.

Exemple d'Entrada

2
3
1 2 3
0
5
5 6 7 8 9
2

Exemple de Sortida

1
7

Comments

There are no comments at the moment.