Reaccio en Cadena


Submit solution

Points: 8
Time limit: 2.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Recursivitat
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

De vegades pegues a un, i aquest està violent i pega un altre, i així en cadena. És trist. Mira amb una llista de persones violentes o no violentes, si pegant a la persona més a la esquerra es crearà una reacció en cadena.

Aquest problema s'ha de fer amb recursivitat

Entrada

La primera línea serà un nombre que diu quants casos de prova hi ha Per cada cas de prova entrarà una cadena amb 0s i 1s. 0s es persones no violentes i 1 persones violentes. Pegaràs a la persona més a l'esquerra. Si no està violenta simplement es posarà violenta. Si ja estava violenta, pegarà a la persona de la seva dreta i es posarà no violenta, cosa que pot començar una reacció en cadena...

Si la persona de més a la dreta vol pegar algú s'aguanta i es desviolenta.

Sortida

La cadena de persones després de l'aldarull de violencia

Exemple d'Entrada

4
0011
111110
111111
101010

Exemple de Sortida

1011
000001
000000
011010

Comments

There are no comments at the moment.