Raid


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Problem types
Bucles simples, Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat El professor de programació amb més victòries del centre, al no gaire prestigiós torneig ProgramaMe, te un horari on no li pots preguntar res per discord que es de 22:30 a 00:30 ja que esta Raidejant (Wipejant) al WoW volem saber quant falta en minuts per a que no li puguem preguntar res depenent de la hora que sigui, si es una de les hores de raid nomes contestarà “RAID”.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas compta amb n linies. Cada cas consta de una del dia

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: Els minuts que falten per que el professor no ens faci cas o, si esta en el rang de hores només dirà “RAID”.

Exemple d'Entrada

4
2:30
22:47
12:33
00:29

Exemple de Sortida

1200
RAID
597
RAID

creat per Sergi Larrosa Herrera


Comments

There are no comments at the moment.