Quadrat Peó


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Codejam

Un peó d’escacs arriba a coronar si el número de files entre el peó i la casella de coronació és més petita que el número de columnes entre el peó i el rei enemic. És a dir, el quadrat està conformat per un quadrat de costat igual al número de files que li falta al peó per a coronar, inclosa la fila en la que està el peó.

Per exemple al diagrama el peó està a la casella c4, per tant si juguen les blanques, avançant el peó guanyen ja que el rei negre no pot evitar que coroni el peó, ja que està fora del quadrat.

Si juguen les negres, i mouen per exemple el rei a la casella g5, g6 o g7 entren al quadrat del peó i el peó blanc no pot coronar a temps.

Entrada

L’entrada comença amb un valor enter que indica el número de casos de prova. Per cada cas de prova, vindrà:

 • La posició del peó blanc, que indicarà la coordenada on es troba, en format “fc” on f és un caràcter amb valors ‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f’,’g’,’h’ indicant la fila i c és la columna, un valor numèric entre 3 i 7
 • La posició del rei negre, que indicarà la coordenada on es troba, en format “fc” on f és un caràcter amb valors ‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f’,’g’,’h’ indicant la fila i c és la columna, un valor numèric entre 1 i 8 Respecte el joc real dels escacs hi ha una simplificació, i és que no considerarem quan el peó està a segona fila

Sortida

Si el rei negre està dins del quadrat del peó s’indicarà amb resposta ‘S’ Si el rei negre està fora del quadrat del peó s’indicarà amb resposta ‘N’

Exemple d'Entrada

4          
g3 a6
c4 h6
c4 f7
g5 d5

Exemple de Sortida

N
N
S
S

Comments

There are no comments at the moment.