Quadrat amb format


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Sense Ifs, Sortida amb format
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP

Ràpid! El nostre professor de Matemàtiques ha oblidat les Matemàtiques i, com que és funcionari, no el podem fer fora. Fes un programa per ajudar-lo a calcular l'àrea de quadrats

Entrada

Cada cas és d'una sola línia que contindrá un número real (en decimals separats pel .) que representa la longitud del costat d'un quadrat

Sortida

Per cada cas es mostrarà l'àrea d'un quadrat que tingui els costats d'aquesta longitud. El resultat ocuparà 15 posicions, si cal s'omplirà en 0s per l'esquerra, i mostrarà 3 decimals després del punt.

Exemples

Entrada Sortida
2.6 00000000006.760
1 00000000001.000
5.34 00000000028.516
0 00000000000.000
-0.089 00000000000.008

Comments

There are no comments at the moment.