Quadrat


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Sense Ifs
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

Ràpid! El nostre professor de Matemàtiques ha oblidat les Matemàtiques i, com que és funcionari, no el podem fer fora. Fes un programa per ajudar-lo a calcular l'àrea de quadrats

Entrada

Cada cas és d'una sola línia que contindrá un número que representa la longitud del costat d'un quadrat

Sortida

Per cada cas es dira l'àrea d'un quadrat que tingui els costats d'aquesta longitud

Exemples

Entrada Sortida
2 4
1 1
5 25
0 0

Comments


 • 0
  xavierqueral  commented on Sept. 15, 2022, 9:45 a.m.

  import java.util.Scanner;

  public class Quadrat {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner ent = new Scanner(System.in);
    int num;
  
    num = ent.nextInt();
  
    System.out.println( num * num);
  }

  }


 • 2
  Victor  commented on March 16, 2022, 8:20 p.m. edit 2

  a