Quadrat


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Sense Ifs
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

Ràpid! El nostre professor de Matemàtiques ha oblidat les Matemàtiques i com que es funcionari no el podem fer fora. Fes un programa per ajudar-lo a calcular l'area de quadrats

Entrada

Cada cas es d'una sola linea que contindrá un nombre

Sortida

Per cada cas es dira l'area d'un quadrat que tingui aquest nombre com a costat

Exemples

Entrada Sortida
2 4
1 1
5 25
0 0

Comments