Prohibida la E


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

prohibides les E La E és la lletra més comuna de l'alfabet. La resta de lletres estan geloses, així que han prohibit la E. Fes un programa que prohibeixi la E

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar. Cada cas de prova compta amb una línea, escrita únicament amb lletres majúscules

Sortida

Per cada cas de prova, s'escriurà la mateixa línea pero sense cap lletra "E"

Exemple d'Entrada

3
ESTIC ENCANTAT DE ESTAR AQUI
A ANDREU INVERNON LI AGRADA DIR EEEEEEH
EEEEE

Exemple de Sortida

STIC NCANTAT D STAR AQUI
A ANDRU INVRNON LI AGRADA DIR H

Comments

There are no comments at the moment.