Primer Digit


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

Donats dos números A i B, has de dir quin dels dos té un primer digit més gran.

Entrada

Cada cas son dues línies. Cada una té un cas \(10 < A,B, < 10000\)

Sortida

Per cada cas es respondrà A si A té un primer digit més gran i B si B té un primer digit més gran. Es guaranteix que els primers digits seran diferents

Exemples

Entrada Sortida
999
80
A
1234
80
B
1234
4321
B

Comments

There are no comments at the moment.