President Patata


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat Has ofés al President Patata. El teu càstig serà escriure en la pissarra mil cops “no ofendre al president patata”

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas compta amb un sol número.

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: No ofendre al president patata tants cops com sigui el nombre. Després de cada cas fes un println buit.

Exemple d'Entrada

3
2
4
1

Exemple de Sortida

No ofendre al president patata
No ofendre al president patata

No ofendre al president patata
No ofendre al president patata
No ofendre al president patata
No ofendre al president patata

No ofendre al president patata

Comments


 • 1
  Miqueland06  commented on Oct. 31, 2023, 7:28 p.m.

  PATATA PATATATA PATATATTATATATATATA


 • 0
  Aperezi  commented on Oct. 25, 2023, 7:27 p.m.

  enter image description here


 • 1
  LladosFitness  commented on Oct. 23, 2023, 1:46 p.m.

  presidente patata mileurista panzon


 • 0
  Guillimoya  commented on March 16, 2023, 5:13 p.m. edit 2

  Viva el president patata !! siu


 • 0
  M4rti_  commented on Sept. 28, 2022, 8:19 p.m.

  .