Piràmides


Submit solution

Points: 7
Time limit: 1.0s
Memory limit: 62M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C, C Hashtag, C++, Java, Kotlin, Python

Donada una quanitat de piràmides p (amb p>=1) i una alçada a, mostrar les p piràmides d'alçada a.

Entrada

Cada cas de prova tindrà una línia amb dos valors: la quantitat de piràmides (p) i l'alçada de cada piràmide (a), separats per un espai en blanc.

Sortida

Per cada cas de prova es mostraran les piràmides amb l'alçada corresponent seguint el model de l'exemple.

Exemple d'entrada

2 5

Exemple de sortida

*****5*****
****454****
***34543***
**2345432**
*123454321*
01234543210
*****5*****
****454****
***34543***
**2345432**
*123454321*
01234543210

Comments

There are no comments at the moment.