Mapa de Processos de Qualitat


Submit solution

Points: 11 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Piles/cues
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

L'Eloi vol fer un mapa de processos per a Qualitat, pero Marc ha agafat tots els processos i els ha desordenat, deixant només les dependències, pensant que això evitarà la burocràcia de l'Eloi.

Ajuda a Eloi a seguir creant burocràcia infinita

Mitjançant cues/piles, donades diverses tasques amb les seves dependències, troba l'ordre d'execució correcte de les tasques.

Entrada

Primer s'indica el número de casos que es tractaran. Després el nom de les tasques amb les seves dependències. Les tasques sense dependències estan buides. Per poder començar almenys una tasca ha d'estar buida.

Sortida

L'ordre d'execució que sigui correcte segons les seves dependències.

Exemple d'Entrada

1
4
A-B,C
B-D
C-
D-C

Exemple de Sortida

C D B A

Comments


  • -1
    AnaMaria  commented on Sept. 24, 2023, 5:04 p.m.

    ke