Yo el 16 me voy a ver la peli de Spiderman (2)


Submit solution

Points: 6 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

la imatge no funciona, sad

Arnau va el 16 a veure la peli de Spiderman. Això significa que es perdrà una hora de classe abans i una hora de classe després. Qui va a veure una peli EN MEITAT DEL SEU HORARI ESCOLAR?

Entrada

El cas de prova comença amb dos nombres, f i c, que tenen les files i les columnes de la matriu. Després, \(f*c\) Strings que detallen el contingut de la matriu. Hi haurà una i només una string que dirà SPIDERMAN

Sortida

La sortida són dues linies. s'ha de dir la classe que està immediatament a sobre de SPIDERMAN, i la que està immediatament a sota de SPIDERMAN, que són les classes que es perdrà. Si SPIDERMAN no té una classe a sobre o a sota es dirà respectivament NO

Exemple d'Entrada

3 3 
SISTEMAS BD PROG
SISTEMAS BD PROG
SPIDERMAN WEB WEB

Exemple de Sortida

SISTEMAS
NO

Exemple d'Entrada

3 3 
WEB BD PROG
SPIDERMAN BD PROG
SISTEMAS WEB WEB

Exemple de Sortida

WEB
SISTEMAS

Comments

There are no comments at the moment.