Yo el 16 me voy a ver la peli de Spiderman


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

la imatge no funciona, sad

Arnau va el 16 a veure la peli de Spiderman. Això significa que es perdrà una hora de classe

Entrada

El cas de prova comença amb dos nombres, f i c, que tenen les files i les columnes de la matriu. Després, \(f*c\) Strings que detallen el contingut de la matriu. Hi haurà una i només una string que dirà SPIDERMAN

Sortida

s'ha de dir la classe que està immediatament a sobre de SPIDERMAN, que és la classe que es perdrà. Si SPIDERMAN està a primera hora i no es perd cap classe, es dirà NO

Exemple d'Entrada

3 3 
SISTEMAS BD PROG
SISTEMAS BD PROG
SPIDERMAN WEB WEB

Exemple de Sortida

SISTEMAS

Exemple d'Entrada

3 3 
SPIDERMAN BD PROG
SISTEMAS BD PROG
SISTEMAS WEB WEB

Exemple de Sortida

NO

Comments

There are no comments at the moment.