Pedra Paper Tisores


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Implementa un programa en Java que simuli el joc del pedra-paper-tisora:

  • Demana al jugador1, la seva opció: 1, 2, 3 (on 1 es pedra, 2 és paper i 3 és tisora).
  • Demana al jugador2, la seva opció: 1, 2, 3 (on 1 es pedra, 2 és paper i 3 és tisora).

Entrada

Cada cas és de dues línies, la primera amb la tria del jugador 1 i la segona amb la tria del jugador 2. Els dos números son enters de 0 a 9.

Sortida

Escriurà el jugador que guanya (“Jugador1”, o “Jugador2”) Recordem que pedra guanya a tisora, paper guanya a pedra, tisora guanya a paper. En cas d’empat, escriurà EMPAT. En cas de que un dels jugadors posi un número diferent a 1,2,3, escriurà ERROR.

Exemples

Entrada Sortida
1
2
Jugador2
1
1
EMPAT
0
1
ERROR
1
3
Jugador1

Comments

There are no comments at the moment.