El joc de l'ós


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Competitiu
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat El joc de l'ós és un joc de llapis i paper d'estratègia, que es juga sobre una quadrícula de mida variable. La seva mecànica és una variant del “Tres en raya” una mica més complexa que l'original. Per torns, cada jugador pot escriure una O o un S en un dels quadrats. L'objectiu és formar la paraula OSO: el jugador que forma més vegades la paraula OSO guanya.

Quan un jugador aconsegueix posar la paraula OSO guanya un punt i repeteix torn col·locant una altra lletra.

Al principi es van distribuint alternativament les lletres i és difícil caure en un error i que l'altre s'apunti un punt, però a mesura que es van omplint els quadradets i queda menys espai es van reduint les opcions d'evitar la formació de paraules. I sovint s'acaba amb una allau d'óssos consecutius.

El joc acaba quan s'han omplert tots els quadradets de la quadrícula.

La mida d'aquesta quadrícula és variable depenent del temps que es vulgui que duri el joc, i pot ser tant quadrada com rectangular.

Entrada

Suposarem que tots els taulers són quadrats.

L’entrada comença amb un nombre que indica els casos de prova. A cada cas de prova s’indica primer la grandària del tauler de joc: número de files. Es garanteix que no hi hauran taulers de més de 50 files.

A continuació, i, a les següents línies, s’indica la situació actual del tauler. Cada línia és una fila del tauler.

Si la casella està buida, s’indica amb un punt (‘.’). L’últim cas de prova està marcat pel tauler amb 0 files, que no s’ha de processar.

Sortida

La solució de cada cas de prova es mostrarà en una línia. Per cada cas de prova el programa indicarà el número de vegades que apareix la paraula OSO al tauler. S’estableix que la paraula OSO es pot formar horitzontalment, d’esquerra a dreta, verticalment, de dalt a baix, i, en diagonal.

Exemple d'Entrada

2
3 
OSO
SOS
OSO
5
..OO.
..OSO
..S.O
..O..
.....

Exemple de Sortida

4 3

Comments


  • 0
    BrianGCP  commented on Dec. 19, 2021, 6:13 p.m. edit 2

    *EJEMPLO DE SALIDA:
    4
    3