Felicitat Ascendent


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

Diuen que allò important no és ser molt feliç, sinó ser cada dia més feliç que el dia anterior. A mi no em miris, sóc un programa d'ordinador.

Entrada

Cada cas és de tres línies, i conté tres números \(F1,F2,F3\), la quantitat de felicitat d'aquell dia

Sortida

Per cada cas es dira "SI" si la felicitat és ascendent dia a dia i "NO" en cas contrari

Exemples

Entrada Sortida
1
2
3
SI
2
1
3
NO
3
1
2
NO
-1
0
10
SI

Comments

There are no comments at the moment.