oo Bloodborne (versió Arrays)


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

A Bambino li agraden els videojocs.

Estava jugant al Bloodborne i va veure que tenia 2 lletres iguals seguides, en aquest cas oo. Després va veure que això passa amb molts altres jocs, com aSSaSSins crEEd.

Per tant Bambino ha creat la nova regla de que un array es Bloodborne-like si té dos elements seguits iguals.

Donat un array, pots dir si compleix la nova regla que ha trobat Bambino?

Entrada

El problema comença amb un nombre \(N\) que diu els casos de prova que hi ha. Cada cas son dues línies. en la primera surt \(K\), el tamany de l'array Després venen \(K\) nombres.

Sortida

Si l'array té dos elements seguits, dirà SI. En cas contrari, dirà NO

Exemple d'Entrada

4
7
1 2 3 4 4 5 6
7
1 2 3 4 5 6 7
6
1 1 2 2 3 3
6
1 2 1 2 1 2

Exemple de Sortida

SI
NO
SI
NO

Comments

There are no comments at the moment.