Bucles 1 - Números positius


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Simple Math
Category
Introduccio
Allowed languages
Java, Python

Implementa un programa que llegeix n números enters i ens diu quants d’ells són positius.

Entrada

La primera línia conté un nombre n que indica el nombre de números a tractar. L'entrada continua amb una seqüencia de n nombres a processar. Cada nombre es troba en una línia diferent.

Sortida

Indica el total de nombre positius tractats

Exemple d'Entrada

els tres accents oberts marquen l'inici i final d'un bloc de codi. Els blocs de codi es veuen diferent i es poden copiar

10
5
6
-3
-7
1
-8
0
4
8
-2

Exemple de Sortida

5

Comments

There are no comments at the moment.