Numeros Juganers


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Matemàtiques
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Les matemàtiques són divertides! Sí, encara que us sembli estrany, això pensa la nostra amiga Mireia. Li agrada plantejar-se problemes on els números siguin els protagonistes. En aquest moment vol saber, donat un número natural entre 1 i 1000000, quin número es genera quan sumen les xifres simètriques des de fora cap a dins. Per exemple,

  • El número 123 dóna 42, perquè 1 + 3 = 4; 2, no es suma amb cap perquè està al mig.
  • El número 4321 dóna 55, perquè 4 + 1 = 5 i 3 + 2 = 5. Mireia està esgotada de fer tantes sumes i vol automatitzar-ho. Li pots ajudar?

Entrada

L’entrada consisteix en una sucessió de casos de prova. Cada cas de prova apareix en una línia, i, consisteix en un únic número comprès entre 1 i 1000000. L’últim cas de prova és un zero, que no s’ha de processar.

Sortida

Per cada cas de prova s’indicarà en una línia el número resultant d’aplicar les regles explicades per Mireia.

Exemple d'Entrada

1234
765432
77
11
100
123
0

Exemple de Sortida

55
999
14
2
10
42

Comments

There are no comments at the moment.