Notes (2)


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat un cop a l’any, els professors de tota l’escola es reuneixen en un ritual màgic i sagrat, en un bosc ocult, de localització secreta, per a fer el que es coneixen com “Avaluacions finals”. Allà es sacrifiquen verges i amb la seva sang s’inscriuen les notes de tot el curs al SAGA. També es fan les estadístiques de tot el curs, però com per fer això no es fan sacrificis humans, es molt més avorrit i ho fem automàticament.

(Es recomana haver fet l’exercici anterior abans)

Entrada

L’entrada consisteix en un nombre \(N\), seguit de \(N\) casos. Cada cas tindrà dues línies, la primera tindrà el nombre d’alumnes (que seran les files) i el nombre de mòduls (que seran les columnes), seguit de alumnes*moduls nombres que son la graella de notes. El nombre d'alumnes sempre serà senar

Sortida

Per a cada cas, escriviu la mitja i la mediana de les notes mitges de tots els alumnes. La mediana es aquella nota que si ordenessis totes les notes, et quedaria al mig. Mira el primer exemple per entendre-ho.

Dona el nombre en enter, sense tenir en compte els decimals.

Compte! La mitja de les notes mitges dels alumnes NO és el mateix que la mitja de totes les notes dels alumnes.

Exemple d'Entrada

2
5 1
3 3 4 10 10
3 3
6 6 6 7 7 8 4 10 10

Exemple de Sortida

6 4
7 7

Comments

There are no comments at the moment.