Notes (1)


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat L’activitat preferida de tots els professors és posar notes, mentre riuen malvadament i acaricien gats. Però els professors som mandrosos (si no no ens hauriem fet funcionaris) així que ho volem fer automàticament. Rep una graella d’alumnes i notes i fes la mitja de les notes.

...

No t'oblidis de riure malvadament

Entrada

L’entrada consisteix en un nombre \(N\), seguit de \(N\) casos. Cada cas tindrà dues línies, la primera tindrà el nombre d’alumnes (que seran les files) i el nombre de mòduls (que seran les columnes), seguit de alumnes*moduls nombres que son la graella de notes

Sortida

Per a cada cas, escriviu les notes mitges de tots els alumnes. Ignoreu les comes, doneu tan sols el nombre enter

Exemple d'Entrada

2
2 3
10 0 5 6 8 8
3 3
6 6 6 7 7 8 7 8 8

Exemple de Sortida

5 7
6 7 7

Comments

There are no comments at the moment.