No posis la casa al costat d'un Cementiri


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

a

Vols posar una casa a un lloc, però abans t'has d'assegurar que no la posis al costat d'un cementiri. Donada una matriu i una posició a una matriu, assegura't que no està al costat d'un cementiri. Els cementiris es representen amb el nombre 4

Entrada

La primera línea té dos nombres, F i C, amb el tamany de la matriu. Després ve una matriu de nombres de tamany F*C, de nombres del 0 al 9. Per últim, 2 nombres, amb la fila i la columna del la posició a on vols posar la casa. Es garanteix que la casa mai estarà sobre el cementiri.

Sortida

Si la casa no té un cementiri a la seva dreta, esquerra, amunt o avall, digues "SI". en cas contrari, digues "NO".

Exemple d'Entrada

3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 1

Exemple de Sortida

NO

Exemple d'Entrada

3 3
4 2 3
1 5 6
7 8 9
1 1

Exemple de Sortida

SI

Comments

There are no comments at the moment.