Números Contigus


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

Dos números enters \(A,B\) són contigus si \(A+1=B\) o \(B+1=A\)

Entrada

Cada cas és de dues línees. Cada línea conté un nombre, A i B.

Sortida

Per cada cas es dira "SI" si A i B són contigus i "NO" en cas contrari

Exemples

Entrada Sortida
2
3
SI
2
4
NO
-1
1
NO
-2
-3
SI

Comments

There are no comments at the moment.