No Country for Old Men


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat

L'institut no és lloc per a vells. Elimina a tots els professors vells. És a dir, tots excepte jo, que sóc jove (com es pot veure del problema del Ets Jove) PD: No, no he vist la película.

Entrada

La primera línea es el nombre de casos de prova. Cada cas conté una línia amb entre 1 i 1000 nombres, cadascún amb la edat d'un professor. La línia acaba amb un 0, que no s'ha d'incloure. Després ve un nombre \(K\), amb l'edat que marca l'inici de ser vell

Sortida

Per cada cas de prova has de posar tots els professors que no son vells, amb format de llista, eliminant per tant els professors amb igual o més edat que \(K\)

Exemple d'Entrada

3
30 42 43 26 56 0
32
30 30 30 25 28 1 0
32
32 32 33 34 35 36 0
32

Exemple de Sortida

[30, 26]
[30, 30, 30, 25, 28, 1]
[]

Comments

There are no comments at the moment.