Natació Sincronitzada (Díficil)


Submit solution

Points: 20 (partial)
Time limit: 4.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Matrius, Optimització
Category
Categoria Especial
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat A Gregorio li agrada assistir als concursos de programació, però no sempre pot perquè la seva filla va a campionats nacionals de natació sincronitzada. Mentre veu els complexos exercicis, Gregorio no sempre entén com funcionen, però està molt orgullós de la seva filla. El que sí que ha vist és que totes les nedadores han de nedar a la mateixa velocitat, i per tant, entre fase i fase de l’exercici s’han d’haver desplaçat exactament la mateixa distància

Entrada

La primera línea es el nombre de casos de prova. Cada cas conté un nombre \(K\), entre 8 i 20, que determina les linies que té cada cas. Després vindran dos matrius, de \((k/2) * (k/2) \) nombres, amb un 0 per representar l’aigua i un 1 per a cada nedadora. Hi haurà sempre exactament 3 nedadores, i per tant, es garanteix que hi haurà exactament tres ‘1’ a cada matriu. La primera matriu representarà l’ubicació de les nedadores al principi de l’exercici i la segona l’ubicació al final. Hi haurà una linea en blanc després de cada matriu

Sortida

Per cada cas de prova has d’escriure, en el cas de que totes les nedadores s’hagin mogut la mateixa distància, la distància recorreguda, de 0 a k. Si hi ha més d’una solució possible es triarà la més petita. En cas de que no totes les nedadores s’hagin mogut la mateixa distància, s'escriu “NO SINCRONITZADA”. Es considera que moure’s una casella en la matriu sempre és la mateixa distància, irrelevantment de que s’hagi mogut horitzontal, vertical, o diagonalment.

Exemple d'Entrada

4
8
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
8
0 0 0 0
0 1 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0

Exemple de Sortida

1
2
NO SINCRONITZADA
NO SINCRONITZADA

Comments


 • 0
  izanmata  commented on Nov. 29, 2021, 8:47 p.m.

  gg


 • 2
  Salva  commented on Nov. 23, 2021, 11:52 a.m.

  carlos, eres un poco "pícaro"


 • 0
  Salva  commented on Nov. 23, 2021, 9:49 a.m.

  pal lobby


 • 0
  carlos  commented on Sept. 10, 2020, 12:00 a.m. edited

  Buenas