Múltiple i part


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Matemàtiques
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat

Els nombres enters tenen algunes curiositats que ens permeten jugar amb ells. El nombre 10 pot ser a la vegada un múltiple dels nombres 1, 2 i 5; i, una part exacta dels nombres 20, 30, …

Això passa amb tots els nombres enters? Anem a averiguar-ho.

Entrada

L’entrada conté una primera línia amb el número de casos de prova a tractar. A continuació, per cada cas de prova entra una línia amb 1 número: N (>0 i <1000), que indica el factor, múltiple o part, a tractar.

Seguidament, vindrà una última línia amb una seqüència de nombres enters acabada en zero..

Sortida

Per cada cas de prova mostrar en una línia el nombre total de números diferents que són múltiples o parts exactes de N.

Exemple d'Entrada

3
6
2 3 6 12 1 24 5 3 1 2 0
2
2 1 2 4 5 6 1 0
7
1 1 1 1 7 7 7 1 0

Exemple de Sortida

6
4
2

Comments

There are no comments at the moment.