Eran uno dos y tres


Submit solution

Points: 4
Time limit: 5.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat

Eran uno dos i tres, los famosos mosqueperros. El malvado Cardenal Richelieu ha colado gatos (entre otras cosas indeseables) en los cuerpos de elite de los mosqueperros. Pasa revista a las tropas y separa los mosqueperros y todo lo demás.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova té dues línees. La primera es un nombre \(N\) que indica quantes tropes hi ha. Després vindrà una segona línea amb N tropes, separades per coma.

Sortida

Per a cada cas hauràs de donar dues llistes en format estàndard de llista La primera tindrà totes aquelles tropes que continguin "Mosqueperro". La segona totes aquelles que no. L'ordre de les llistes ha de respectar l'ordre de les tropes

Exemple d'Entrada

2
5
Mosqueperro D'artacan, Gatete, Alex El Mosqueperro, Alex el Palaca, Kuan
5
Mosqueperro Arnau, Mosqueperro Pol, Melon, El Super Mosqueperro, Kuan

Exemple de Sortida

[Mosqueperro D'artacan, Alex El Mosqueperro]
[Gatete, Alex el Palaca, Kuan]
[Mosqueperro Arnau, Mosqueperro Pol, El Super Mosqueperro]
[Melon, Kuan]

Comments

There are no comments at the moment.