Un buen momento para una buena banana


Submit solution

Points: 2
Time limit: 5.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Matemàtiques
Category
Problemes fets per Alumnes
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat Estàs enmig d'un combat en Sea Of Thieves, l'enemic us ha disparat a tu i als teus companys, els quals retornen el foc, però a tu et toca reparar, abans decideixes si menjar per recuperar salut o no. Per fer això... Què hi ha millor que una bona banana? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar. Cada cas de prova seran 2 nombres. El primer serà la vida que té el personatge i el segon el dany rebut. Tingues en compte que el dany no pot ser superior a la vida, ja que els morts no mengen bananes.

Sortida

Si el dany és més gran que el 20% de la vida del jugador, i el jugador per tant es pot menjar una Banana, es respondrà "Momento Banana". En cas contrari, i el jugador no vulgui o no pugui menjar-se una Banana es respondrà "Nope".

Exemple d'Entrada

2
100 80
100 20

Exemple de Sortida

Momento Banana
Nope

Comments

There are no comments at the moment.