Bucles 1 - Valor més gran i més petit


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Simple Math
Category
Introduccio
Allowed languages
C Hashtag, Haskell, Java, PHP, Python

Implementa un programa que llegeixi una seqüència de números enters fins a trobar un zero. Llavors ens dirà quins són els números més gran i més petit. Penseu que poden haver-hi números negatius.

Entrada

Cada cas de prova conté una seqüència de números enters, entre -100000 i 100000, que finalitza amb un zero, que no s´ha de processar.

Sortida

Mostrarà el número més gran i el més petit en una mateixa línia i separats per un espai en blanc.

Exemple d'Entrada

10
5
6
-3
-7
1
-8
4
4
8
-2
0

Exemple de Sortida

10 -8

Comments


  • 0
    JoelMS  commented on March 14, 2022, 7:36 p.m.

    print="si"


  • 0
    Agus  commented on Oct. 19, 2021, 3:16 p.m.

    Vale.