Llegir Fitxer


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Fitxers de text
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Fes un programa que llegeixi un fitxer proporcionat. El path del fitxer es in, i accedir a qualsevol altre path donarà error. El programa mostrarà per pantalla el contingut del fitxer. El fitxer només contindrà una línea de text

Entrada

Aquest problema no té entrada

Sortida

El programa escriurà els continguts del fitxer in

Links simbòlics

Tots els problema de fitxers fan servir links simbòlics proporcionats en la propia estructura del problema. En aquest cas el fitxer es in. Per tant s'accedirà directament com a "in". "in" es el fitxer, no el directori del fitxer.

En la majoria de problemes, a on hi ha més d'un cas de prova, "in" apuntara a un directori i nom del fitxer et vindrà per l'entrada del problema (i per tant el llegiràs desde Scanner.nextLine()).

De la mateixa manera, en la majoria de problemes, "out" serà un directori i tu escriuraras a out/ElNomQueTuVulguis , i després posaràs ElNomQueTuVulguis com a sortida del programa (per tant, com a System.out.println())

L'estructura de fitxers és Linux, amb el que no cal en cap cas posar el .txt . Tots els fitxers ja es tracten de la forma adient automàticament.

La localització dels fitxers és secreta. No teniu permisos d'escriptura a "in" ni permisos de lectura a "out".

INTENTAR ACCEDIR A QUALSEVOL ALTRE DIRECTORI FALLARÀ, I AIXERCARÀ UNA ALARMA CRÍTICA DE SEGURETAT QUE EM SERÀ NOTIFICADA PER CORREU INMEDIATAMENT


Comments