La Venda


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Matemàtiques
Category
Competitiu
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat Estàs jugant a un MoBA amb el teu fidel company, i de sobte te n’adones que esteu en meitat de la jungla enemiga, amb tot el seu equip davant teu. Toca fugir. Mentre us persegueixen, tens clar que ets més ràpid que el teu company. Us salvareu els dos? O l’hauràs de vendre?

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova és una linea amb 5 nombres els dos primers, \(a\) i \(b\), són la velocitat teva i la del teu company. Es garanteix que \(a\) sempre és més gran o igual que \(b\). Mesurat en teemos/segon el tercer, \(e\) , és la velocitat de l’equip enemic, també en teemos/segon el quart nombre, \(d\) , és la distància inicial entre vosaltres i l’equip enemic, mesurada en teemos. El cinquè nombre, \(t\), és la distància entre vosaltres i la vostra torre, que si arribeu a ella us salvareu. També està mesurada en teemos. Es garantitza que tant \(a\) com \(b\) poden arribar a la torre amb un nombre exacte de passos. \(a, b, e\) son positius i \(d, t\) no poden ser negatius.

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: Si els dos arribeu a la torre abans de que l’enemic us atrapi, escriureu “SALVATS” Si l’enemic us enxampa als dos abans de que cap arribi a la torre, escriureu “MORTS” Si tu (a) et salves, però has deixat venut al teu company i l’atrapen els enemics, escriureu “LA VENDA” (Si s’arriba a la torre al mateix temps que els enemics, et maten)

Exemple d'Entrada

6
4 4 5 10 35
10 4 5 10 35
4 4 10 10 40
4 4 2 0 40
10 4 10 10 40
6 5 6 10 50

Exemple de Sortida

SALVATS
SALVATS
MORTS
MORTS
LA VENDA
LA VENDA

Comments

There are no comments at the moment.