El viatge de l'enterramorts


Submit solution

Points: 10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G

Author:
Problem types
Bucles simples, Optimització, Timelimit!
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

A l'enterramorts CictorVabre li han encomanat un treball molt difícil per ell, ha d'escollir quines làpides transportar al cementiri amb el seu cotxe, però clarament no pot transportar totes en el seu cotxe i per acabar de rematar només té benzina per un viatge, cadascuna de les làpides té una prioritat i un pes, com més prioritat més important és la làpida. Com pots veure CictorVabre es troba en problemes, pots ajudar-lo a escollir les millors làpides per aconseguir el major número de prioritat possible entre totes les que ha escollit?

Entrada


En la primera línia apareixen dos números \(N\) que representa el nombre de làpides i \(W\) que representa el pes màxim que suporta el cotxe, tal que \(1≤N≤100\) i \(1≤W≤10^5\).

Després vindran \(N\) línies amb parelles de números \(w\) que és el pes de la làpida i \(v\) és la prioritat de la làpida, tal que \(1≤w≤W\) i \(1≤v≤10^9\).

En aquest format:

N W
w1 v1
w2 v2
:
wN vN

Sortida


La sortida serà un print del màxim número de prioritat possible.

Exemple d'entrada


3 9
3 30
5 50
5 70

Exemple de sortida


100

Les làpides \(1\) i \(3\) haurien de ser escollides. Llavors, la suma dels pesos és \(3 + 5 = 8\) , i la suma de les prioritats és \(30 + 70 = 100\).


Comments

There are no comments at the moment.