La casa més gran


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Dues persones estan discutin respecte a quina de les seves cases es més gran. Fes un programa que els ajudi a resoldre el problema.

Entrada

El programa llegeix en una linia el nom de la persona i en una segona linia el número de pisos de la casa (entre 1 i 3), l'amplada i la llargada de cada pis (separats per espais).

Sortida

El programa informa amb el nom de la persona amb més metres quadrats de casa. S'ha de tenir en compte que els pisos d'una mateixa casa medeixen igual. En el cas que siguin iguals mostrarà un missatge del tipus: "Les dues cases son igual de grans".

Exemples

Entrada Sortida
Pere
2 20 5
Maria
3 10 20
Maria
Anna
2 2.5 5
Elsa
2 2 5
Anna
Laura
2 2 5
Carles
2 2 5
Les dues cases son igual de grans

Comments


  • 1
    orejasm  commented on Oct. 6, 2022, 12:09 a.m.

    buen problema