Jordi while()


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat Jordi While() és un streamer famós. Com tots els streamers, el que més por li fa es que l'hi posin 3 strikes a la compta, perquè aleshores li tancarien

Entrada

Cada cas és una linea amb un nombre desconegut de números. Els números seran, o bé un nombre positiu, amb els viewers que ha tingut Jordi, o bé -1, que significa que li han posat un strike. La línea acaba al tercer strike.

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: Quants videos ha fet jordi fins a rebre el tercer strike (sense comptar els vídeos amb strike)

Exemple d'Entrada

1 4 2 -1 23 532 643 755 -1 38927 43233 -1

Exemple de Sortida

9

Exemple d'Entrada

-1 -1 -1

Exemple de Sortida

0

Comments