Iron 4


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

En tots els jocs a on hi ha un teclat hi ha un menú per fer varies coses, en que pots seleccionar varies opcions, i cada tecla farà una cosa diferent.

Demana amb Scanner una tecla i fes un switch a on cada opció representi una acció, segons aquesta taula. Torna l’opció escollida per pantalla.

Entrada Sortida
Q Skill 1
W Skill 2
E Skill 3
R Ultimate
B Recall
D Bronzes never use summoners
F Bronzes never use summoners
qualsevol altra cosa Error

Entrada

Cada cas es una sola línea amb l'acció demanada

Sortida

L'acció executada segons la taula


Comments

There are no comments at the moment.