Escriu en una Matriu(1)


Submit solution

Points: 1.5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Primers Passos
Allowed languages
Java, Python

Abans de començar a fer exercicis de matrius, comprovem que podem llegir i escriure bé en matrius.

Entrada

El problema serà de tres línies. La primera tindrà dos números, \(F\) i \(C\) que et dirà el tamany de la matriu que has de crear després vindran \(F\) Files amb \(C\) números cada una Per últim vindran dos números, \(i\) i \(j\)

Sortida

Primer tornaràs la matriu, escrivint una fila per línea i separant els números amb espais. Després escriuràs el contingut de la matriu en la fila \(i\) i columna \(j\). S'entèn que es comença per 0

Exemple d'Entrada

3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 4 3
2 1

Exemple de Sortida

1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 4 3
0

Comments

There are no comments at the moment.