Escriu en un Diccionari(1)


Submit solution

Points: 1.5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Diccionaris
Category
Primers Passos
Allowed languages
Java, Python

Abans de començar a fer exercicis de diccionaris, comprovem que podem llegir i escriure bé en diccionaris.

Entrada

El problema té múltiples línies. La primera tindrà un nombre, \(N\) amb el nombre d'entrades. Cada entrada seran dues línies. La primera amb un nom i la segona amb una data en representació de String que representa el seu aniversari. Després vindrà un nom.

Sortida

Primer tornaràs el diccionari escrit en format estàndard de diccionari Després escriuras la data d'aniversari del nom proporcionat.

Exemple d'Entrada

4
Marc
5/10
Juli
26/3
Angel
16/2
Luis
29/2
Marc

Exemple de Sortida

{Marc=5/10, Juli=26/3, Angel=16/2, Luis=29/2}
5/10

Comments

There are no comments at the moment.