Index de


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

Rubén té un harem de folis. (No jutgeu). Cada foli el té en una carpeta enumerada a partir del 0. Li agradaria tenir un sistema per a poder accedir ràpidament a la seva carpeta en cas de necessitar Urgentment el foli.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas conté tres linies. La primera té un nombre \(K\). La segona conté \(K\) nombres del 0 al 100. La tercera conté un nombre \(FOLI\).

Sortida

S'ha de tornar la posició del foli que és igual a \(FOLI\). En cas d'haver folis repetits, torna la posició del primer. Considera que les posicions comencen per 0. Si el foli no està, torna -1

Exemple d'Entrada

3
5
4 6 3 1 2 
1
5
5 6 7 8 9
2
4
1 1 1 1
1

Exemple de Sortida

3
-1
0

Comments


  • 0
    amontero  commented on Dec. 23, 2021, 3:59 p.m.

    hola, estic resolent el problema i em dona un error que provo al ide i em funciona perfectament