HTML


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Piles/cues
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

L'Eloi m'ha enviat un correu per demanarme disculpes per alguna cosa. No obstant, aquest correu me l'ha escrit en HTML pur perquè és un psicòpata, i a més hi ha un tag mal tancat, amb el que en comptes de mostrar-se ben formatat, tinc tots els tags per mig

Entrada

Primer es posa el número de línies que s'ha de validar l'script HTML. Després per cada línia hi ha un fragment de codi HTML que pot incloure etiquetes d'obertura <tag> i etiquetes de tancament </tag>.

Sortida

Mostra un missatge indicant si estan ben o mal tancades les etiquetes. En el primer cas, el missatge és "Etiquetes ben tancades" i en el segon cas, el missatge és "Etiquetes mal tancades".

Exemple d'Entrada

2
<body>
</body>

Exemple de Sortida

Etiquetes ben tancades

Comments

There are no comments at the moment.