de Minut a Hora


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

Se't dona un nombre de minuts i ha de dir l'hora a la que pertany si comences a comptar desde les 00:00

Entrada

Cada cas consisteix amb un nombre de l'1 al 1439

Sortida

Per cada cas es respondra amb l'hora en format hh:mm . Si l'hora no té 0 no la poseu

Exemples

Entrada Sortida
1 0:1
60 1:0
121 2:1
1439 23:59

Comments

There are no comments at the moment.