Ho enteneu tots, si?


Submit solution

Points: 6
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Sabeu que soc profe, si? Doncs clar, dono classe a alumnes, si? I els meus estimats alumnes diuen que quan explico dic molts cops "si?". I això no es veritat. No els feu cas, si?

Entrada

El problema comença amb un nombre \(N\) que diu quants casos té, és com sempre, si?. Cada cas son dues linies, si? i la primera es una frase, si? i després un nombre que sempre serà menys petit que la longitud de la frase, si? Comencem a comptar desde el 0, si?

Sortida

Per cada cas torna la frase havent posat ", si?" (sense les cometes, si?) a la posició indicada

Exemple d'Entrada

3
Ho heu entes tots
17
hola que tal
4
sisifo
2

Exemple de Sortida

Ho heu entes tots, si?
hola, si? que tal
si, si?sifo

Comments

There are no comments at the moment.