Harrison for()


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Introduccio
Allowed languages
Java, Python

aireacondicionat Harrison for() es un actor de Hollywood famós que fa molta, molta, molta pasta. Cada dia es dedica a comptar els seus milions

Entrada

Cada cas és una linea amb \(1\) número, la quantitat de diners que té

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: Comptar milió a milió els diners que té harrison for()

Exemple d'Entrada

10000000

Exemple de Sortida

1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000

Comments

There are no comments at the moment.